Українська вишиванка

Загальношкільний  проект  «Українська вишиванка»        

Участь у проекті брали учні та вчителі всіх ланок закладу.
Куратор проекту— заступник директора з виховної роботи НВК№9 Сокальська Ольга Валеріївна.

Актуальність:

Сьогодні перед школою  і суспільством стоїть проблема розвитку  свідомого громадянина і  цілісної особистості, який максимально акумулює в собі національні риси та самобутність українського народу. Тому  ідея створення проекту у рамках викладання предмету українська література  є на сьогоднішній день  актуальною і такою, що потребує методичного і системного  підходу.

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства й нації в цілому. Форми й методи виховання базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної  історії та культури українського народу.

Головне завдання проекту полягає в тому, щоб через реалізацію системного і цілеспрямованого комплексу заходів ознайомити учнів  з  історією розвитку ви­шивки, ознайомити, розвивати есте­тичний та художні смаки, творчу уяву, здіб­ності учнів; виховувати національний світогляд, повагу до культурної спадщини, сприяти вихованню патріота України, виховувати любов до національних традицій, до краси і гармонії навколишнього світу; повагу до старшого покоління, шанобливе ставлення до людей праці; почуття національної гордості.

Проект розроблено на основі наказу Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014р №1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді» листа Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 №1/9-376 «Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014-2015 н.р.», листа Міністерства освіти і науки України «Про Концепцію національно-патріотичного виховання молоді» від 29.12.09 №1/9-917 .

Мета проекту:

 * сприяння вихованню у молодого покоління почуття патріотизму;

* відновлення та вшанування національних традицій;

* формування особистості на засадах духовності, моральності,   толерантності;

успадкування духовних та культурних надбань українського народу;

* забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку особистості.

Завдання проекту:

— формування в молоді національної свідомості, почуття національної гідності та патріотизму;

— формування в молоді культури , пошани до національно-культурних цінностей нашого народу;

— виховання активного громадянина національної держави з демократичними переконаннями, що базуватимуться на твердому фундаменті українських традицій громадського самоврядування;

— виховання в молоді міцної віри у власні сили й глибокого переконання щодо своєї причетності до розбудови Української національної держави; формування серед молоді впевненості, що саме вона творить українську націю, а відтак несе повну відповідальність за її майбутнє;

— реалізація індивідуального підходу до особистості та застосування принципів гуманістичної системи виховання учнів.

Учасники проекту:

  • педагогічні працівники школи: Винник Р.М., вчитель української мови і літератури; Кандалюк Є.П., вчитель української мови і літератури;   Саннікова Р.І., вчитель української мови та літератури; Сокальська О.В., вчитель української літератури , Зикіна М.М., вчитель трудового навчання.
  • учні школи 5-9 класів;

Куратор проекту : заступник директора з виховної роботи НВК№9 Сокальська Ольга Валеріївна .

 Характеристика  проекту :

 За кінцевим результатом:  теоретико- практичний

За змістом : навчально —  виховний

За кількістю учасників : груповий, колективний

За тривалістю : довготривалий

За ступенем самостійності: частково-пошуковий,творчий

База реалізації проекту : НВК№9 м. Хмельницький                           

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

п/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

1.     1.

 Діагностико – прогностичний. Провести засідання науково-методичної ради  з питань проектної діяльності на 2015-2016 н.р.

Травень

ЗДНМР

Колесник І.В.

1.     2.

  Підготовчий. Засідання творчої групи проекту «Українська вишиванка»

Дидактичне забезпечення. Розробити план заходів та уроків щодо реалізації проекту.

 вересень

Куратор групи

ЗДВР Сокальська О.В. , керівник групи Саннікова Р.І., члени групи

1.     3.

 Діяльнісний.

Орнаменти та символи в українській народній вишиванці. Урок – дослідження

 Вересень

   5 класи

Винник Р.М.

1.     4.

 Дослідження орнаментів та вишивок у різних регіонах України на уроках образотворчого мистецтва.

Створення карти України, на якій представлені  різні види української вишивки. Презентація роботи на виставці, присвяченій Дню міста.

 Вересень

  5-8 класи

Зикіна М.М.

 

 

 

 

 

2.     5.

Виконання творчих диктантів на уроках української мови з теми «Українська вишиванка»

 Вересень

5-9 класи

Саннікова Р.І.

1.     6.

 Краса вишиванки чарує усіх. Урок-виставка.

Жовтень

6 класи

 Винник Р.М.

2.     7.

Використання лінгвістичного матеріалу на тему «Вишивка областей України» під  час проведення уроків української мови

Жовтень

5 класи

Саннікова Р.І.

3.     8.

Магічна сила української сорочки. Народознавчий захід .

Жовтень

7 класи

Кандалюк Є.П.

1.     9.

 Художньо-технічні особливості народного одягу певної етнічної зони України. Сорочка-вишиванка. Прес – конференція

 Жовтень

8 класи

 Сокальська О.В.

1.     10.

 Використання лінгвістичного матеріалу на тему «Українська вишита сорочка» під час уроків української мови (синтаксис і пунктуація)

Жовтень

11 клас

Саннікова Р.І.

1.     11.

 

 

Написання святкового диктанту, присвяченого Дню української писемності і мови

Листопад

5-11 класи

 

Винник Р.М.

Кандалюк Є.П.

Саннікова Р.І.

1.     12.

Виховний захід «Нехай вишиванка усім нам нагадає, що всі України ми дочки й сини»

Листопад

9класи

Саннікова Р.І.

1.     13.

 Підсумковий. Проведення  святкового флеш-мобу , присвяченого українській вишиванці

Листопад

1-11 класи

Сокальська О.В., члени Шкільного парламенту